Scandinavian Management & IT AB har inlett samarbete med Online Backup Company

Scandinavian Management & IT AB ska sälja och marknadsföra Online Backup Company’s produkter och tjänster.

Nyckelfunktioner:

– Komplett backuplösning av filer, databaser, e-post, servrar och bärbara datorer

– Dedublicering och komprimering för snabb överföring via Internet

– Agentlös backup av alla system. Mindre administration och bättre stabilitet

– Säker lagring på två datacentraler i Sverige

– Support under hela avtalsperioden

Systemsupport på de mesta platformar och databaser:

VMware            Oracle           Windows

XenServer         DB2              Linux

Unix                   Aix                Sybase

MySQL              SAP               Smartphones

MS Outlook      mm.

Prissättning görs utifrån hur stort lagringsutrumme behövs för säkerhetskopiering. Kontakta för presentation och lösningsförslag