Om företaget

Vi trivs bäst när projekten är stora och komplicerade. Då ställs krav på kreativitet i kombination med robusta och förvaltningsbara lösningar på problemen.

Ett nära samarbete med våra uppdragsgivare har under åren visat sig ge bra resultat och nöjda kunder. Förtroendet i våra affärsrelationer är något vi vill värna om. Därför anstränger vi oss hårt att kunna ge kunden mer än det förväntade. Som ett mindre företag samarbetar vi med några utvalda partners för att alltid kunna erbjuda kunden rätt kompetens och kunnande.

För att uppnå och försäkra en hög kvalitet i både utvecklingsprojekten och förvaltning av systemen krävs det ordning och reda. Våra erfarenheter från testledning och testplanering inom banksektorn visar att ett strukturerat arbetssätt med god dokumentation och kommunikation är nyckeln till framgång.

Scandinavian Managament & IT AB har varit verksamma i över tio år och har tilldelats högsta kreditvärdighet av UC som bevis för en pålitlig samarbetspartner.