Våra tjänster

Scandinavian Management & IT erbjuder ett brett urval av olika tjänster för att hjälpa våra uppdragsgivare att lyckas med sina IT-projekt.

 

Förstudier/Utredningar

En välgjord förstudie är ett värdefullt beslutsunderlag om ett förändringsuppdrag ska startas och drivas i projektform eller inte. Förstudien ska också kartlägga områden som ska utredas djupare. Vi hjälper gärna till att ta fram en förstudie. kartlägger påverkan av de planerade förändringarna både i systemen och i verksamheten samt föreslår områden eller eventuella problem som kräver vidareutredning.

 

Krav- och ändringshantering

Det finns ett antal olika källor till fel vid utveckling av IT-system. Bristande krav är nog den största enskilda felkällan av alla. Kravhanteringsprocessen är en mycket viktig fas vid början av ett systemutvecklingsprojekt. Otydliga krav ökar kostnader och försenar projekten. Vi arbetar strukturerat genom hela kravinsamlingsprocessen med prioritering och dokumentation. Vi ser till att kraven är tydliga och testbara.

 

Testledning och kvalitetssäkring

Numera är testområden en egen profession. Under åren har teststrategi, testplanering och testledning blivit något av ett specialområde för oss. Vi har anlitats tidigt i projekten för att granska kraven och den tekniska lösningen. Vi skapar processer både för felrapportering och för ändringshantering inom projekten samt arbetar med genomförandet och uppföljning av tester.

 

Projektledning

Rätt person med rätt kompetens och erfarenhet i projektledarrollen är en viktig förutsättning för ett lyckat projekt. Man ska ha fokus och kontroll på ekonomi, bemanning och tidplan. Det vanliga är att våra projektledare använder uppdragsgivarens projektstyrningsmodell. Oavsett vilken modell man använder har vi alltid som målsättning att leverera IT-stöd med hög kvalitet med given budget och tidsplan.

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare finns inom sektorerna:

  • Bank- och finans
  • Försäkring
  • Offentlig sektor